Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
89
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
1 412 900.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
17/06/2019 έως 31/07/2019
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
ΕΕΤΑΑ ΑΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ενεργή