Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020 (ΑμεΑ)

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020 (ΑμεΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
90
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
309 330.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
17/06/2019 έως 31/07/2019
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
ΕΕΤΑΑ ΑΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ενεργή