Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2020-2021 (ΑμεΑ)

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2020-2021 (ΑμεΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
105
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
120 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
15/07/2020 έως 31/07/2020
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
ΕΕΤΑΑ ΑΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ενεργή