Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
114
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
1 600 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
20/07/2021 έως 31/08/2021
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
ΕΕΤΑΑ ΑΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ενεργή