Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
107
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
30 000 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
21/10/2020 έως 02/12/2020
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις Νοτίου Αιγαίου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ενεργή