Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
82
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
3 000 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
12/12/2018 έως 31/07/2019
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
επιχειρήσεις
οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων
λοιποί φορείς που αντιμετωπιζονται ως οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ενεργή