Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων

Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
66
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
7 600 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
02/01/2018 έως 29/06/2018
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
Υπουργείο Υγείας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή