Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών

Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
55
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
4 194 380.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
01/10/2017 έως 31/01/2018
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή