Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου

Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
117
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
4 000 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
23/02/2022 έως 15/04/2022
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ενεργή