Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
111
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
1 000 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
23/04/2021 έως 30/07/2021
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Φορείς ΚΑΛΟ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ενεργή