Έργα ενεργητικής οδικής ασφάλειας

Έργα ενεργητικής οδικής ασφάλειας

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
79
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
1 000 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
12/11/2018 έως 31/12/2018
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Υπουργείο Εσωτερικών
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή