Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018 -2019, 2019-2020 και 2020-2021

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018 -2019, 2019-2020 και 2020-2021

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
75
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
540 500.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
10/07/2018 έως 10/08/2018
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
• ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή