Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
112
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
340 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
10/05/2021 έως 16/07/2021
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΠΘ, Τομέας Υγείας
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ενεργή