Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2015-2016

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2015-2016

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
3
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
208 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
18/08/2015 έως 28/08/2015
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (Παιδείας)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή