Κατασκευή / Βελτίωση / αναβάθμιση / συμπλήρωση κτιριακών υποδομών νηπιαγωγείων

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Thu, 09/11/2023 - 14:32
ΚΩΔΙΚΟΣ
36
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4.000.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή