Κατασκευή, επέκταση ή / και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Wed, 05/04/2023 - 12:05
ΚΩΔΙΚΟΣ
10
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.000.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή