Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
13
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
690 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
15/02/2016 έως 29/02/2016
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Δήμος Ρόδου
Δημος Κω
• Κέντρο Ερευνών Για Θέματα Ισότητας - ΚΕΘΙ, (για το Συμβουλευτικό Κέντρο Σύρου)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή