Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας

Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
12
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
552 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
15/02/2016 έως 29/02/2016
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Δήμος Ρόδου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή