Ολοκλήρωση, βελτίωση, αναβάθμιση διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών λιμενικών συνδέσεων

Ολοκλήρωση, βελτίωση, αναβάθμιση διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών λιμενικών συνδέσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
35
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
5 000 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
02/01/2017 έως 31/03/2017
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Δήμοι Άνδρου, Καλύμνου, Καρπάθου, Κω, Λέρου, Μήλου και Τήνου
Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Άνδρου-Τήνου, Καλύμνου, Κω, Πάτμου, Μήλου και Νότιας Δωδεκανήσου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή