Ομάδα Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης Ρομά Δήμου Ρόδου

Ομάδα Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης Ρομά Δήμου Ρόδου

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
91
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
259 200.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
03/06/2019 έως 30/06/2020
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Δήμος Ρόδου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ενεργή