Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης Ρομά

Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης Ρομά

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
92
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
200 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
05/06/2019 έως 30/06/2020
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Δήμος Κω
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ενεργή