Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Tue, 11/04/2023 - 15:03
ΚΩΔΙΚΟΣ
8
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
400.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Περιφέρεια Νοτίου Αγαίου Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων, Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή