Προμήθεια ασθενοφόρων και κινητών μονάδων

Προμήθεια ασθενοφόρων και κινητών μονάδων

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
56
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
829 560.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
13/09/2017 έως 13/10/2017
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
ΕΚΑΒ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή