Προστασία των ακτών της Περιφέρειας από τη διάβρωση

Προστασία των ακτών της Περιφέρειας από τη διάβρωση

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
69
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
1 500 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
01/02/2018 έως 29/06/2018
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή