Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
48
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
3 975 430.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
22/02/2017 έως 31/05/2017
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Δήμος Ρόδου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή