Συνέχιση Λειτουργίας Δομών Αστέγων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Tue, 27/06/2023 - 15:41
ΚΩΔΙΚΟΣ
18
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.560.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή