Συνέχιση Λειτουργίας δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Fri, 16/06/2023 - 15:02
ΚΩΔΙΚΟΣ
14
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2.500.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή