Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Tue, 18/07/2023 - 12:58
ΚΩΔΙΚΟΣ
15
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
600.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δωδεκανησιακός Σύλλογος Γονέων Ατόμων με Αναπηρία η «Ελπίδα»
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή