Συνέχιση λειτουργίας μονάδων αντιμετώπισης εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Thu, 07/12/2023 - 11:57
ΚΩΔΙΚΟΣ
37
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
300.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή