Τεχνική Υποστήριξη EKT+

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Wed, 07/06/2023 - 10:34
ΚΩΔΙΚΟΣ
23
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
890.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», Μονάδα Γ’
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή