Τεχνική Υποστήριξη ΕΤΠΑ

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Tue, 28/02/2023 - 12:37
ΚΩΔΙΚΟΣ
4
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2.050.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027, Μονάδα Γ’
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή