Τεχνική Υποστήριξη ΕΤΠΑ

Τεχνική Υποστήριξη ΕΤΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
78
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
750 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
05/11/2018 έως 31/12/2018
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου -Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων -Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή