Τεχνική Υποστήριξη για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας δικαιούχων

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Tue, 30/05/2023 - 11:51
ΚΩΔΙΚΟΣ
21
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
500.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων)
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή