Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
201
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
1 400 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
01/09/2017 έως 31/10/2017
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή