Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά - Επιδότηση ενοικίου

Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά - Επιδότηση ενοικίου

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
88
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
540 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
03/06/2019 έως 30/08/2019
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Δήμος Ρόδου
Δήμος Κω
Φορείς που συστήνονται και εποπτεύονται από τους Δήμους Ρόδου και Κω (Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και λοιποί δημοτικοί φορείς)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ενεργή