Βελτίωση υποδομών επαγγελματικής εκπαίδευσης - Εξοπλισμός Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου

Βελτίωση υποδομών επαγγελματικής εκπαίδευσης - Εξοπλισμός Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
84
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
785 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
01/03/2019 έως 15/04/2019
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ενεργή