Υποδομές εγγείων βελτιώσεων

Υποδομές εγγείων βελτιώσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
95
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
4 710 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
03/09/2018 έως 15/04/2019
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή