Υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
43
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
2 500 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
30/01/2017 έως 28/04/2017
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή