Υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
80
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
2 500 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
01/02/2019 έως 31/05/2019
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ενεργή