Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Πανεπιστήμιου Αιγαίου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Fri, 12/01/2024 - 12:04
ΚΩΔΙΚΟΣ
38
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
760.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ειδικός Λογαριασμός Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή