Προσκλήσεις ΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Προσκλήσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

Ενεργές Προσκλήσεις
Η/Μ Λήξης Αρ. Πρόσκ. Τίτλος Προϋπολογισμός
31/01/2020 101 Αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας 350 000.00€
31/12/2019 98 Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 700 000.00€
31/12/2019 97 Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στα μικρά νησιά της Περιφέρειας 2 000 000.00€
31/12/2019 96 Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 4 500 000.00€
31/12/2019 94 Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μικρά νησιά 3 500 000.00€
31/12/2019 92 Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης Ρομά 200 000.00€
31/12/2019 91 Ομάδα Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης Ρομά Δήμου Ρόδου 259 200.00€
31/12/2019 87 Δράσεις εφαρμογής Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) στα μικρά νησιά 4 500 000.00€
31/12/2019 70 Δράσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης Δήμου Ρόδου 3 175 430.00€

Σελίδες