ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΣΠΑ 2007-2013

To Πρόγραμμα για το Νότιο Αιγαίο την προηγούμενη περίοδο
Χώρος στάθμευσης στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη Σύρο

Το τρέχον Πρόγραμμα, με τίτλο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013» εγκρίθηκε το Δεκέμβριο 2008 και διανύει (2014) τον προτελευταίο χρόνο εφαρμογής του. Όπως και τα υπόλοιπα προγράμματα που συνιστούν το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς), επιταχύνει αυτή την περίοδο τους ρυθμούς του προκειμένου να υλοποιηθεί το σύνολο των ενταγμένων σε αυτό έργων, χωρίς καμία απώλεια πόρων. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εντοπισμού έργων που έχουν μεν ξεκινήσει αλλά για διάφορους λόγους δεν φαίνεται ότι θα ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Η υλοποίηση αυτών των έργων συνεχίζεται, ενώ η χρηματοδότησή τους εξασφαλίζεται από άλλα χρηματοδοτικά μέσα, όπως το επόμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το Νότιο Αιγαίο (2014-2020) ή το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Στις 30 Ιουνίου 2014 οι Άξονες του Προγράμματος που αφορούν την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου παρουσίαζαν συμβάσεις συνολικού ύψους 559,6 εκ. ευρώ και πληρωμές 330,9 εκ. €, συνεπώς το ποσοστό απορρόφησης έχει προσεγγίσει το 120% των διαθέσιμων πόρων (279 εκ. €). Το πρώτο —ουσιαστικά— έτος που καταγράφηκε απορρόφηση πόρων ήταν το 2009 (7.9%) ενώ το ποσοστό απορρόφησης έφτασε το ορόσημο του 100% το 2013, δύο χρόνια πριν την ολοκλήρωση της προγραμματικής περιόδου. Η παρούσα ιστοσελίδα αφορά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και προσφέρει συνοπτικές μόνο πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013. Για να ενημερωθείτε πιο αναλυτικά για το Ε.Π. 2007-2013 και τα έργα που υλοποιήθηκαν στη διάρκειά του, κάντε κλικ εδώ.