Το Πρόγραμμα με μια ματιά - Ενταγμένες Πράξεις

Το Πρόγραμμα με μια ματιά - Ενταγμένες Πράξεις

Στην ενότητα αυτή θα βρίσκετε όλες τις Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων στο Πρόγραμμα, τις τροποποιήσεις τους, αλλά και τυχόν Αποφάσεις Απένταξης Πράξεων.

Οι αποφάσεις σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) παρέχουν στο κοινό πληροφορίες για το δικαιούχο της πράξης, τον προϋπολογισμό της, το φυσικό αντικείμενο και άλλα χρήσιμα στοιχεία.

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε:

Το Πρόγραμμα με μια ματιά

Συγκεντρωτικό πίνακα με όλες τις ενταγμένες πράξεις και

Όλες τις αποφάσεις ένταξης που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα:

Άξονας Προτεραιότητας 1 "Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας"

 1. Ανάπτυξη της ερευνητικής υποδομής του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου και του πλοίου ΕΕ «Αλκυών» του ΕΛΚΕΘΕ
 2. Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου
 3. Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Κυκλάδων
 4. Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλειατρικής (ΕΔιΤ) στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 5. Συμμετοχή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ - ΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων»

 1. Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 2. Εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 3. Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Παροικιάς Πάρου
 4. Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κώστος - Παροικιά Δ. Πάρου
 5. Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Μεγαλοχωρίου Δ. Θήρας
 6. Δίκτυο Ύδρευσης Βουρβούλου Δ. Θήρας
 7. Δίκτυα Ύδρευσης Περιοχής Κολυμπίων ΔΕ Αφάντου Δ. Ρόδου
 8. Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης ΔΕ Νότιας Ρόδου Δ. Ρόδου
 9. Αντικατάσταση - Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Ποσειδωνίας Δ. Σύρου - Ερμούπολης
 10. Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού Αγ. Πέτρου Δ.Ε. Υδρούσας Δ. Άνδρου
 11. Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Πλάκα, Πλάκες, Τρυπητή, Τριοβάσαλος και Πέρα Τριοβάσαλος Δ. Μήλου (αρχική απόφαση ένταξης - 1η τροποποίηση - 2η τροποποίηση)
 12. Ύδρευση Εμπορείου Θήρας
 13. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
 14. Εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης Μυκόνου
 15. Επέκταση - Εκσυγχρονισμός αφαλάτωσης Δημοτικής Κοινότητας Φηρών Θήρας
 16. Ανακατασκευή υδατόπυργου Αντιμάχειας Κω
 17. Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και την επέκταση των μονάδων διύλισης Άνω Μεράς Μυκόνου
 18. Ύδρευση Έξω Γωνιάς Θήρας
 19. Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Καλλονής, Υστερνίων και Πανόρμου Δήμου Τήνου
 20. Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Ιαλυσού Δήμου Ρόδου
 21. Δίκτυα ύδρευσης πόλεως Ρόδου, Δήμου Ρόδου
 22. Προστασία και ανάδειξη αρχαίας Ακρόπολης Ρόδου
 23. Ανάδειξη και διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου Φιλερήμου της νήσου Ρόδου
 24. Νησίδα Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου
 25. Προστασία και ανάδειξη πάρκου "Ροδίνι"
 26. Προμήθεια οχήματος εκτάκτου ανάγκης, για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κω
 27. Διευθέτηση ρέματος "Ρένη" Φαληρακίου Δήμου Ρόδου
 28. Προμήθεια μηχανημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ρόδου
 29. Προμήθεια εξοπλισμού αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Άνδρου
 30. Διευθέτηση ρέματος Ποτού Φαληρακίου Δήμου Ρόδου
 31. Δράσεις προβολής φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού
 32. Διαχειριστικές παρεμβάσεις στην Προστατευόμενη Περιοχή Β. Καρπάθου-Σαρίας
 33. Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου σε
  περιοχές του δικτύου NATURA 2000
 34. Δράσεις για την προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου
 35. Επέκταση ξύλινου πεζόδρομου επί της οδού Αυστραλίας έως το λιμάνι Ακαντιάς Ρόδου

Άξονας Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση βασικών υποδομών»

 1. Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου
 2. Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Ρόδου
 3. Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο - Φηρά - Βουρβούλο - Οία ν. Θήρας (Β' φάση)
 4. Μελέτη Κατασκευή και εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου
 5. Προμήθεια 8 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 6. Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου
 7. Προμήθεια και Αναβάθμιση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Σύρου
 8. Προμήθεια 2 ασθενοφόρων 4Χ4, 1 Κινητής Μονάδας και 9 ασθενοφόρων μικρού όγκου για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 9. Προμήθεια απεικονιστικών μηχανημάτων νοσοκομειακών μονάδων Ρόδου και Καλύμνου
 10. Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κω
 11. Συμπληρωματική προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ΓΝ Σύρου "Βαρδάκειο και Πρώιο"
 12. Αποπεράτωση βρεφονηπιακού σταθμού πόλεως Κω
 13. Βρεφονηπιακός σταθμός Δήμου Καλυμνίων
 14. Βρεφονηπιακός σταθμός Δήμου Μυκόνου
 15. Κέντρο Σίτισης και Παροχής Βασικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού στην Τήνο
 16. Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑμεΑ στην Κάλυμνο
 17. Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Εμπορείου, Δήμου Θήρας
 18. Βρεφονηπιακός σταθμός Σορωνής Ρόδου
 19. Βρεφονηπιακός σταθμός Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου
 20. Προσθήκη τμήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου
 21. Επέκταση 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου
 22. Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και αναδιαρρύθμιση κτιρίου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν. Σύρου
 23. Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου Μάρπησσας Πάρου
 24. Εξοπλισμός Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Σύρου
 25. Νηπιαγωγείο στο Λακκί νήσου Λέρου
 26. Αναβάθμιση και Στατική Ενίσχυση κτιρίων σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Μήλου
 27. Αποκατάσταση και στατική ενίσχυση 7ου Δημοτικού Σχολείου Κω
 28. Εργαστηριακός εξοπλισμός σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης ΠΕ Δωδεκανήσου
 29. Εξοπλισμός ΤΠΕ σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 30. Προσθήκη δύο αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου ν. Νάξου

Άξονας Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης- Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού»

 1. Εναρμόνιση ΟΙκογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2015-2016
 2. Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2016-2017 (αρχική απόφαση ένταξης - 1 τροποποίηση - 2η τροποποίηση)
 3. Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το σχολικό έτος 2017-2018
 4. Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2018-2019 (αρχική απόφαση ένταξης - 1η τροποποίηση)
 5. Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (ΑΜΕΑ) 2015-2016
 6. Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (ΑΜΕΑ) 2016-2017
 7. Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (ΑΜΕΑ) για το σχολικό έτος 2017-2018
 8. Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το Σχολικό Έτος 2018-2019 (ΑμεΑ)
 9. Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία 2015-2016
 10. Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018
 11. Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021
 12. Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου
 13. Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Κω
 14. Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου
 15. Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Σύρου
 16. Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία "ΕΛΠΙΔΑ"
 17. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σύρου Ερμούπολης
 18. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μήλου
 19. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου
 20. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου
 21. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κω με παράρτημα Ρομά
 22. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας
 23. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άνδρου
 24. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου
 25. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου
 26. Κέντρο Κοινότητας Καρπάθου
 27. Κέντρο Κοινότητας Ρόδου με παράτημα ρομά
 28. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας
 29. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
 30. ΚΗΦΗ Δήμου Τήνου
 31. ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου
 32. ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου
 33. ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου "Η ΑΓΑΠΗ" (Αρχική απόφαση ένταξης - 1η τροποποίηση - 2η τροποποίηση)
 34. ΚΗΦΗ Νάξου
 35. Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θήρας
 36. Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Άνδρου
 37. Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
 38. Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μυκόνου
 39. Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου

Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής»

  1. Δίκτυο ύδρευσης Σκάλας Πάτμου
  2. Αφαλάτωση Ηρακλειάς
  3. Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Χώρας - Αγκάλη - Άνω Μεριάς Φολεγάνδρου
  4. Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Μυλοπόταμος - Χώρα ν. Ίου
  5. Εγκατάσταση συνδυασμένου συστήματος Αφαλάτωσης και Φωτοβολταϊκού στη Νήσο Μαράθι Δήμου Πάτμου
  6. Κατασκευή συνοδών έργων μονάδας αφαλάτωσης Κιμώλου
  7. Επέκταση μονάδας αφαλάτωσης Κουφονησίων
  8. Κατασκευή Αγωγού Ύδρευσης Νήσου Κύθνου
  9. Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Αρκεσίνης Αμοργού
  10. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Χάλκης
  11. Στερέωση - αποκατάσταση Ναού Επισκοπής Σικίνου
  12. Αρχαιολογικό Μουσείο Κύθνου
  13. Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Τήλου
  14. Ολοκλήρωση νέου λιμανιού Σχοινούσας
  15. Διαμόρφωση Λιμένος στις Καμάρες ν. Σίφνου
  16. Προμήθεια εξοπλισμού για τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των μικρών νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
  17. Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Σίφνου
  18. Προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
  19. Δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο Αιγιάλης Αμοργού

Άξονας Προτεραιότητας 6 «Τεχνική Υποστήριξη ΕΤΠΑ»

 1. Λειτουργικές δαπάνες τεχνικής υποστήριξης ΕΤΠΑ (αρχική απόφαση ένταξης - 1η τροποποίηση)
 2. Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ΕΤΠΑ (αρχική απόφαση ένταξης - 1η τροποποίηση)
 3. Προμήθειες ΕΤΠΑ

Άξονας Προτεραιότητας 7 «Τεχνική Υποστήριξη ΕΚΤ»

 1. Λειτουργικές δαπάνες τεχνικής υποστήριξης ΕΚΤ
 2. Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ΕΚΤ

Ενταγμένες πράξεις στο Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο της εκχώρησης στην ΕΥΔ

 1. Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σύμης
 2. Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών Δήμου Θήρας
 3. Κατασκευή έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου νήσου Κω
 4. Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας
 5. Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου

Ενταγμένες πράξεις στο ΠΑΑ στο πλαίσιο της εκχώρησης στην ΕΥΔ

 1. Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση της ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΕ
 2. Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση της ΟΤΔ: ΑΝΕΤΚΥ
 3. Βελτίωση αγροτικών δρόμων στις Τ.Κ. Διμυλιάς – Ελεούσας – Πλατανιών – Απολλώνων - Σαλάκου Δημοτικής Ενότητας Καμείρου
 4. Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην Δ.Κ. Έμπωνα και Τ.Κ. Κρητηνίας Δ.Ε. Ατταβύρου Δήμου Ρόδου
 5. Βελτίωση αγροτικής οδού στην Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου
 6. Πράξεις ΑΝΔΩ υποδράσης 19.2.4.2
 7. Πράξεις ΑΝΔΩ υποδράσης 19.2.4.3
 8. Πράξεις ΑΝΔΩ υποδράσης 19.2.4.4