Νέα

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

21 Οκτ 2020
Για την υποβοήθηση των ενδιαφερομένων να υποβάλουν πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19" αναρτήθηκε αναλυτικό εγχειρίδιο υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στον σύνδεσμο https://pepna.gr/sites/...
20 Οκτ 2020

Δημοσιεύθηκε η «Πρόσκληση ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 υπό τη μορφή Κεφαλαίου Κίνησης» με τη διακριτική ονομασία ΝΗΣΙδΑ, συνολικού προϋπολογισμού €30 εκ. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό...
prosklisi
8 Οκτ 2020
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 5,8 εκ. ευρώ.
 
παα
28 Σεπ 2020

Εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα 7 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 2,9 εκ. ευρώ.
innovation
25 Σεπ 2020
 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 2,9 εκ. ευρώ.
εμπορικό κρηπίδωμα
17 Σεπ 2020

Η χρηματοδότηση αυξάνεται από 268 σε 908 χιλ. ευρώ.
επαψυ
16 Σεπ 2020

O προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 166 χιλ. ευρώ, προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία του έως τις 31/12/2023.
Κέντρο Συμβουλευτικής Κω
9 Σεπ 2020

Ο προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 230 χιλ. ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού μέχρι και το τέλος του 2023. 
 
ΚΕΘΕΑ 2

Σελίδες