Νέα

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

3 Ιαν 2023
Αναρτήθηκαν η 5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΝΑΙΓ111 "Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου" καθώς και αρχείο με Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την υλοποίηση της δράσης.
16 Δεκ 2022

Δημοσιεύεται ο οριστικός πίνακας κατάταξης των αιτήσεων στήριξης που κατατέθηκαν στην ΕΥΔ Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», για τη Δράση 2 του Μέτρου 16 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
ΠΑΑ
13 Δεκ 2022
Η πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυξη.
8 Δεκ 2022
Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτηριακού αποθέματος της ΠΝΑ και τα συνοδευτικά έγγραφά της.
8 Δεκ 2022
Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού και τα συνοδευτικά έγγραφά της.
7 Δεκ 2022
Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και τα συνοδευτικά έγγραφα, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021 - 2027.
21 Νοε 2022

Το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διοργανώνει ανοιχτή ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην Ερμούπολη της Σύρου την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 (στις 10:00 π.μ.).
Αντικείμενο της Ημερίδας είναι η ενημέρωση για το έργο του Παρατηρητηρίου με έμφαση στο ρόλο της...
Ημερίδα
31 Οκτ 2022

Ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται στις 647 χιλ. ευρώ
Ύδρευση Αρκεσίνης Αμοργού

Σελίδες