Νέα

Προβολή 1 με 20 από 572

Αυξάνεται από  €317 χιλ. σε €488 χιλ. η χρηματοδότηση του έργου “Επέκταση Νηπιαγωγείου Καταπόλων Αμοργού” από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021 – 2027, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προκειμένου να καλυφθεί το κόστος της εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο, καθώς και της προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία του. 

Στο πλαίσιο της αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων για παρεμβάσεις αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προέβη στην προέγκριση δημοπράτησης του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου”, συνολικού προϋπολογισμού €4,36 εκ., με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027 η  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης πρόκειται να εκδώσει το προσεχές διάστημα πρόσκληση για τη «Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους σε επιχειρήσεις στους τομείς της στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».

Μέσω της πρόσκλησης θα υποστηριχθεί η απασχόληση ανέργων με αυξημένα τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

H Πράξη «Ψηφιακό Οικοσύστημα Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Κυκλάδων», προϋπολογισμού €730 χιλ., με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δικαιούχο το Επιμελητήριο Κυκλάδων, εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021 – 2027.

Το έργο  αφορά στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών από το Επιμελητήριο Κυκλάδων, με στόχο τη διευκόλυνση της υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών μεταξύ των μελών του και την ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών για τον εξορθολογισμό των διοικητικών του διαδικασιών. 

Η  β΄ φάση των έργων αποκατάστασης των δωμάτων και συντήρησης των τοιχογραφιών της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου Πάτμου, συνολικής δημόσιας δαπάνης €357 χιλ., με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και πόρους τού ελληνικού Δημοσίου, εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027», με δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. 

Το έργο «Δίκτυο ύδρευσης Κοινότητας Άρνης, Δήμου Άνδρου», συνολικής δημόσιας δαπάνης €1,75 εκ., με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και πόρους τού ελληνικού Δημοσίου, εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027», με δικαιούχο τον Δήμο Άνδρου.

Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός πλήρως λειτουργικού νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών της Δημοτικής Κοινότητας Άρνης, μήκους αγωγών 13,8 χλμ., με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού.

Ένα ακόμη σημαντικό έργο υποδομών ύδρευσης, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών των νησιών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027»

Πρόκειται για το έργο «Αναβάθμιση μονάδας αφαλάτωσης Ερμούπολης Σύρου», συνολικής δημόσιας δαπάνης €1,24 εκ., με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και πόρους του ελληνικού Δημοσίου, με δικαιούχο τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

Ένα ακόμη σημαντικό έργο ύδρευσης, η «Προμήθεια και αντικατάσταση τριών δεξαμενών ύδρευσης Δ. Μήλου», με δημόσια δαπάνη €1,13 εκ. και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και πόρους τού ελληνικού Δημοσίου, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027», με δικαιούχο τον Δήμο Μήλου.

Ένα ακόμη σημαντικό έργο ύδρευσης, η «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Καταπόλων Αμοργού», με δημόσια δαπάνη €1,29 εκ. και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και πόρους τού ελληνικού Δημοσίου, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027», με δικαιούχο τον Δήμο Αμοργού.

Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027»  εντάσσεται η πράξη «Δήλος – Ανοιχτό Μουσείο. Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο – Β΄ Φάση», με  δημόσια δαπάνη €4,3 εκ. και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και πόρους τού ελληνικού Δημοσίου, με δικαιούχο το Υπουργείο Πολιτισμού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Μετά την πετυχημένη διοργάνωση του Explore the Aegean Ι, που εγκαινίασε το καλοκαίρι του 2019, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης πρόκειται να επαναλάβει και φέτος τη δράση πληροφόρησης και επικοινωνίας στο πλαίσιο της καμπάνιας EU in my Region, με στόχο την προβολή των έργων που υλοποιούνται στα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου με συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 και το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027.

Το έργο «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Πάρου», συνολικής δημόσιας δαπάνης €5 εκ., με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και πόρους τού ελληνικού Δημοσίου, εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027». 

Με την ολοκλήρωσή του το νησί της Πάρου θα διαθέτει πλήρως λειτουργική μονάδα αφαλάτωσης, δυναμικότητας 2.500 μ3/την ημέρα και πλήρως λειτουργικό νέο δίκτυο ύδρευσης, μήκους αγωγών 27,5 χλμ στην Δημοτική Κοινότητα Αρχιλόχου (οικισμοί Προδρόμου, Μαρμάρων και Μώλου). 

Πρόσκληση με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτηριακού αποθέματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», απευθύνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προς τους Δήμους Δωδεκανήσων και Κυκλάδων, για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027» - Ταμείο ΕΤΠΑ.

Με βάση την Υπουργική Απόφαση 780/18.01.2024 (ΦΕΚ 512Β / 26.1.2024) με την οποία τροποποιήθηκε η Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 που αφορά τις "Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας", η με αριθ. πρωτ. 1020/10.04.2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο των προμηθευτών και των παρόχων υπηρεσιών παραμένει ανοικτή.

Αντίστοιχα παρατείνεται η ισχύς των βεβαιώσεων εγγραφής στον υπάρχοντα κατάλογο.

Πρόσκληση με τίτλο «Βελτίωση υποδομών επαγγελματικής εκπαίδευσης» για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση  της υλικοτεχνικής υποδομής των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Σύρου και Καλύμνου και της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ), δημοσίευσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027».

Πρόσκληση με τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού και τουρισμού» δημοσίευσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 - 2027».  

Με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία των κοινωνικών δομών εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027» η Πράξη «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας  Ρόδου».
Η συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε €690 χιλ., διασφαλίζοντας τη λειτουργία του ξενώνα μέχρι και τις 30/06/2026.

Το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Αμοργού», προϋπολογισμού και συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης ύψους €389.360,00, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027» 

Με βάση το αρχικό πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ), το κτίριο του Δημαρχείου Αμοργού θα αναβαθμισθεί ενεργειακά από την υφιστάμενη κατηγορία Ε στην κατηγορία Β+.