Νέα

Προβολή 1 με 20 από 581

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 4 εκ. ευρώ.

Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021 – 2027, εκδόθηκε πρόσκληση για την υποβολή Στρατηγικών Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) συνολικής χρηματοδότησης ύψους €25 εκ., από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας, αποκλειστικά για μικρά νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους. 

Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027 η  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης πρόκειται να εκδώσει το προσεχές διάστημα πρόσκληση για τη «Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους σε επιχειρήσεις στους τομείς της στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».

Μέσω της πρόσκλησης θα υποστηριχθεί η απασχόληση ανέργων με αυξημένα τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων και δράσεων για την "Επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου υποδομών υγείας, με έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας" στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνολικής δημόσιας δαπάνης €8 εκ., με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και πόρους τού ελληνικού Δημοσίου.

Την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκαν στη Ρόδο η 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027, η οποία αποτύπωσε την ικανοποιητική εξέλιξη του προγράμματος, καθώς και η απολογιστική εκδήλωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της περασμένης προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, το οποίο έκλεισε με απορρόφηση της τάξης του 122%, φέρνοντας το Νότιο Αιγαίο για άλλη μια φορά στην κορυφή των επιδόσεων, όσον αφορά την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

ΕπΠα , απολογιστική εκδήλωση , 3η ΕπΠα

Η 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027 θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο, την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024.

Τις αμέσως επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα και οι εισηγήσεις.

Ημερήσια Διάταξη:

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (διάρκεια: 0,5 ώρα)

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τα ονόματα των νέων που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στη δράση μας “Explore the Aegean ΙΙ”, η οποία έχει προγραμματιστεί στο πλαίσιο της Πληροφόρησης & Επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 και του Περιφερειακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027.

Λόγω ισοβαθμίας στην 6η θέση επιλέξαμε τελικά 7 αντί 6 υποψηφίων (που αρχικά είχαμε προγραμματίσει), πιστεύοντας ότι αυτό θα λειτουργήσει θετικά στην υλοποίηση της δράσης.

Νικητές είναι οι:

1. Ευτυχία Παλτσίδου 

Αυξάνεται από  €317 χιλ. σε €488 χιλ. η χρηματοδότηση του έργου “Επέκταση Νηπιαγωγείου Καταπόλων Αμοργού” από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021 – 2027, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προκειμένου να καλυφθεί το κόστος της εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο, καθώς και της προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία του. 

Στο πλαίσιο της αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων για παρεμβάσεις αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προέβη στην προέγκριση δημοπράτησης του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου”, συνολικού προϋπολογισμού €4,36 εκ., με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027 η  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης πρόκειται να εκδώσει το προσεχές διάστημα πρόσκληση για τη «Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους σε επιχειρήσεις στους τομείς της στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».

Μέσω της πρόσκλησης θα υποστηριχθεί η απασχόληση ανέργων με αυξημένα τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

H Πράξη «Ψηφιακό Οικοσύστημα Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Κυκλάδων», προϋπολογισμού €730 χιλ., με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δικαιούχο το Επιμελητήριο Κυκλάδων, εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021 – 2027.

Το έργο  αφορά στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών από το Επιμελητήριο Κυκλάδων, με στόχο τη διευκόλυνση της υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών μεταξύ των μελών του και την ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών για τον εξορθολογισμό των διοικητικών του διαδικασιών. 

Η  β΄ φάση των έργων αποκατάστασης των δωμάτων και συντήρησης των τοιχογραφιών της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου Πάτμου, συνολικής δημόσιας δαπάνης €357 χιλ., με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και πόρους τού ελληνικού Δημοσίου, εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027», με δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. 

Το έργο «Δίκτυο ύδρευσης Κοινότητας Άρνης, Δήμου Άνδρου», συνολικής δημόσιας δαπάνης €1,75 εκ., με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και πόρους τού ελληνικού Δημοσίου, εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027», με δικαιούχο τον Δήμο Άνδρου.

Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός πλήρως λειτουργικού νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών της Δημοτικής Κοινότητας Άρνης, μήκους αγωγών 13,8 χλμ., με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού.

Ένα ακόμη σημαντικό έργο υποδομών ύδρευσης, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών των νησιών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027»

Πρόκειται για το έργο «Αναβάθμιση μονάδας αφαλάτωσης Ερμούπολης Σύρου», συνολικής δημόσιας δαπάνης €1,24 εκ., με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και πόρους του ελληνικού Δημοσίου, με δικαιούχο τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

Ένα ακόμη σημαντικό έργο ύδρευσης, η «Προμήθεια και αντικατάσταση τριών δεξαμενών ύδρευσης Δ. Μήλου», με δημόσια δαπάνη €1,13 εκ. και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και πόρους τού ελληνικού Δημοσίου, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027», με δικαιούχο τον Δήμο Μήλου.

Ένα ακόμη σημαντικό έργο ύδρευσης, η «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Καταπόλων Αμοργού», με δημόσια δαπάνη €1,29 εκ. και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και πόρους τού ελληνικού Δημοσίου, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027», με δικαιούχο τον Δήμο Αμοργού.

Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027»  εντάσσεται η πράξη «Δήλος – Ανοιχτό Μουσείο. Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο – Β΄ Φάση», με  δημόσια δαπάνη €4,3 εκ. και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και πόρους τού ελληνικού Δημοσίου, με δικαιούχο το Υπουργείο Πολιτισμού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Μετά την πετυχημένη διοργάνωση του Explore the Aegean Ι, που εγκαινίασε το καλοκαίρι του 2019, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης πρόκειται να επαναλάβει και φέτος τη δράση πληροφόρησης και επικοινωνίας στο πλαίσιο της καμπάνιας EU in my Region, με στόχο την προβολή των έργων που υλοποιούνται στα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου με συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 και το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027.