2η Τροποποίηση πρόσκλησης για την επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

2η Τροποποίηση πρόσκλησης για την επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Αναρτήθηκε η 2η τροποποίηση της πρόσκλησης.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, την 1η τροποποίηση του αρχείου ερωτήσεων απαντήσεων, καθώς και τα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα.