2η Τροποποίηση πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της Δράση 2 του Μέτρου 16 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

2η Τροποποίηση πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της Δράση 2 του Μέτρου 16 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

ΠΑΑ

Δείτε εδώ ολόκληρο το κείμενο της 2ης τροποποίησης.

Σχετικά αρχεία