3η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων “Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων “Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”

Αναρτήθηκε η 3η Τροποποίηση Πρόσκλησης  υποβολής προτάσεων “Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”, η οποία αφορά στην αύξηση του προϋπολογισμού από €1.000.000 σε €1.500.000.