5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης "Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου"

5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης "Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου"

Δείτε το πλήρες κείμενο της τροποποιημένης πρόσκλησης εδώ.

Σχετικά αρχεία