6η τροποποίηση της πρόσκλησης για το Πρόγραμμα ΝΗΣΙδΑ

6η τροποποίηση της πρόσκλησης για το Πρόγραμμα ΝΗΣΙδΑ

ΝΗΣΙδΑ

Η προθεσμία για την υποβολή του αιτήματος επαλήθευσης-πιστοποίησης παρατείνεται έως τις 29/10/2021.

Δείτε την τροποποιημένη πρόσκληση εδώ.