7η τροποποίηση της πρόσκλησης για το Πρόγραμμα ΝΗΣΙδΑ

7η τροποποίηση της πρόσκλησης για το Πρόγραμμα ΝΗΣΙδΑ

 

 

ΝΗΣΙδΑ

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή του αιτήματος επαλήθευσης-πιστοποίησης παρατείνεται έως τις 30/11/2021.

Δείτε την τροποποιημένη πρόσκληση εδώ.

Σχετικά αρχεία